GENIUS LOCI W I C H E L E N . N L
   
naar Home

 
   

Grafheuvel (1500 BC)
Energiepatroon
grafheuvelKlooster


Energiepatroon
Klooster

  GENIUS LOCI Een religieus begrip van de Etrusken (1000 vC). Het betekent: Een plek met een ziel, drager van heilige energieen. Bij hen ruimtelijk (een heel bos), later een bijzondere plek en gepersonificeerd, waar een altaar kan staan. Deze bijzondere plek, die zij voelden met hun lichaam, kan op 3 manieren ontstaan.

  1)Piezo-electrisch effect. Kwartsiet geeft electrische energie af bij samendrukken en buigen. Onder het altaar van de kerk van Thorn ligt kwartsiet. Door luchtdrukverschillen van de atmosfeer, geeft deze continue energie af om de altaarfunktie te ondersteunen. De mensen zijn gericht op het altaar, maar voelen ook onbewust de afgegeven energie.
  Hetzelfde gebeurt bij steenkringen. Geven energie af aan depressies, die dan uitregenen.

  2) Magnetisme.Een magnetisch veld opgewekt door een brok ijzeroer onder de grond. Als je daar doorheen loopt, krijg je weer inductie-spanning op de zenuwen volgens de inductiewetten. Boven
  een brok ijzeroer kan dus een altaar staan. (Romeinse villa in Hoogeloon)

  3) Hoge energiepunten in het Aardsmagnetisch veld. Dit is het geval bij de meeste heiligdommen.
  Op dit punt wordt een altaar geplaatst. De persoon is weer gericht op het altaar en zijn spiritueel gevoel wordt versterkt door het hoge energiepunt. Wat door de inductie-wetten een drukkend gevoel geeft op het lichaam. Een heilige plek (genius loci) wordt altijd fysisch bepaald en niet archeologisch.

  Stelling: Een heiligdom zonder een Genius Loci is geen heiligdom

  ENERGIEPATRONEN, die de Genuius Loci in heiligdommen definieren. We geven enkele voorbeelden.
  - Een grafheuvel uit de bronstijd. Het graf ligt altijd op een superkruis. De crematie gebeurde altijd
  op de Genius Loci (=het hoge energiepunt).
  - Een klooster. U ziet aan het energiepatroon, waarom de zijkapellen in de apsis zo geplaatst zijn.
  Op het hoge energiepunt (de Genius Loci) ligt binnen het altaar
  - Het algemene energiepatroon van een kerk.Hebt u zich nooit afgevraagd, waarom onze kerken naar de Oekraine zijn gericht en niet naar Jerusalem, waar de opstanding van Jezus zal plaats vinden? Omdat de kerk gesitueerd is op de oost-west lijn van het aardmagnetisch veld. Door het gangpad naar het altaar. Vroeger lag het altaar rechts.
  De altaren liggen op de GENII LOCI van de kerk.

  Het energiepatroon van een kerktoren. De afmetingen kunnen verschillen, maar de lijnen blijven door de hoeken lopen  In een middeleeuws geschrift staat bij de bouw van een kathedraal: "Er kwam een groep mannen bijeen en begonnen te lopen" (De vraag was, waar lagen de Genii Loci?).
  Deze mannen voelden de lijnen met hun lichaam, wij hebben daar een wichelroede voor nodig.

  Veel plezier met het verkennen van de heiligdommen. Of bij ons op de cursus of in je vakantie