THEORIE W I C H E L E N . N L
   
naar Home
  HET (SCHEERMES) VAN OCKHAM

magnetisch veld


Aard-magnetisch veld


Superkruis
A: Een hoog energiepunt


  Een monnik uit de 14e eeuw heeft uitspraken gedaan, die de basis vormen voor het zuiver wetenschappelijk denken. Het onderscheid tussen wetenschap en pseudowetenschap. Een uitspraak luidt: " U kunt een verschijnsel (b.v.wichelen of wichelroedelopen) niet duiden met verschijnselen, die niet bestaan of ongedefinieerd zijn. "U bent dan in het mes gevallen"
  B.v. Een wichelroedeloper meet aardstralen of tellurische stromen. Deze bestaan niet en deze uitspraak zegt niks over het verschijnsel wichelen.
  In het verleden is geprobeerd door (para)psychologen om het verschijnsel wichelen te verklaren. Deze experimenten richten zich vooral op het meten van water of wateraders. Zie op youtube Een reuze interessant filmpje, die in volle glorie de werking van het mes toont. :Een psycholoog heeft flessen met water of met zand in gelijke verpakkingen klaar staan en de wichelaar moet de flessen met water aanwijzen. Het door ondoorzichtige verpakkingen heen kijken is niet mogelijk en het experiment zegt niks over de wichelroede, De conclusie "de wichelroede werkt niet",op basis van dit experiment ,is pertinent onjuist. Experimenten, die vaak worden aangehaald, zijn Munchen 1987 of Kassel 2004 waarbij aan wichelaars gevraagd wordt om in een buis te bepalen of er wel of niet water doorstroomt. Nonsense experimenten, omdat je niet door de wand van de buis heen kunt kijken. Ook hier het mes: Een verklaring van een verschijnsel door een verschjnsel, die niet bestaat.
  Een apart verhaal is James Randi, die een grote som uitloofde met soortgelijke experimenten. Hij stopte b.v. een klomp goud in een van een aantal dezelfde verpakkingen. Als je deze aanwees met de wichelroede, dan mocht je het houden. Ook hier het mes: Er is geen methode bekent, zodat je het goud kunt aanwijzen. (Als hij er een magneet in had gedaan. had hij de weddenschap waarschijnlijk verloren).
  Het mes van Ockham gaat door als volgt: Zijn er meerdere verklaring voor een verschjnsel, kies dan de eenvoudigste. Gewoon bij de fysica, zijn er bestaande wetten, die het kan verklaren? Natuurlijk. Het wichelen wordt verklaard m.b.v. eenvoudige fysische inductieformules en is niks bijzonders

  WICHELROEDE : De wichelroede kan van hout zijn, dus geen antenne en geen magnetische krachten, die de wichelroede laten bewegen Van welke vorm de wichelroede ook is, kenmerkend is dat hij in de actieve balanspositie staat (zoals op 1 been staan). De roedes vallen om door een lichte samentrekking van de spieren van de onderarm. Deze samentrekking is zo licht dat je het niet merkt en dus de roede nodig hebt om het te zien.

  LICHAAM: Vraag aan een groep in een kamer hoe warm het is. Het lichaam als meetinstrument is onvolmaakt. Het heeft geen nulpunt en geen schaal. Om aan het lichaam dezelfde eisen te stellen als aan een objectief meetinstrument (thermometer) is nogal dom.
  Het CARPENTER-EFFECT (ideomotorisch effect) bestaat. Als je denkt, dat er iets is, dan kan de roede dicht gaan Maar geen verklaring van het wichelen, het is een onderdeel van het onvolmaakt zijn van ons lichaam als subjectief meetinstrument

  HOE WERKT HET? De inductie-wetten van FARADAY en LENZ beschrijven de werking van een fietsdynamo, etc... De kenmerk is dat er een electrische puls opgewekt wordt in de geleider (b.v. koperdraad), als deze in een magneetveld bewogen wordt. Bij de mens is de geleider de zenuw, waarin een electrische puls opgewekt wordt, als hij door magneetlijnen loopt.. De veldlijnen van het aardmagnetisch veld induceren een puls in de zenuwen, met het gevolg het samentrekken van de spieren. Dit merk je gelukkig niet en daarom heb je de wichelroede nodig, die dan omvalt. Er is nog een ander effect. De gigantische energie van de zon wordt afgebogen naar de polen. Waar blijft deze energie. Distributie langs de magneetlijnen Dus het zijn echte energielijnen. Een magneetlijn heeft een bepaalde breedte. Bij het binnengaan en uitgaan gaat de wichelroede dicht. Correct, de wet van Lenz .

  ENERGIEPATRONEN. Er worden verschillende energienetten onderscheiden.(Hartmann, Curry etc..) . Deze staan diagonaal op elkaar en de knooppunten liggen van elkaar, maar soms vallen ze samen en vormen een superkruis. Ook waterijnen en leylijnen kunnen door knooppunten lopen.Op cursus vertellen we je meer. Deze lijnen kunnen patronen vormen en we hebben speciale aandacht voor het superkruis. In Punt A is de energie-inhoud veel groter dan in een lijn. Daarom geeft het bijzondere effecten. Zie ook gezondheid.
  Nog iets over WATERLIJNEN, waar veel misverstand over bestaat. Door dichtheidsverschillen van de grond (b.v. leem) is de concentratie water niet hetzelfde. Het gaat niet zozeer om het water, maar de mineraal-afzettingen ( ijzeroer). Deze lijnen pikken electrische lading op. Dus onbeschermde electrische kabels

  (Wetten van Faraday/Lenz: U=-blv U=-N dΦ/dt) Kenmerk is beweging