KRACHTPLAATS W I C H E L E N . N L
   
Overzicht

 
  de SPIJKERKAPEL
de KAPEL van St. MARIA MAGDALENA

ESDONK 15 in GEMERT (N-BR)

SpijkerkapelInterieurChristusOfferplaats


 
  In deze kapel wordt een beeld van de gestorven Christus vereerd (15e eeuw).
  Pelgrims offeren roestige spijkers aan dit beeld. Onder hen bevinden zich relatief veel zigeuners, die soms ook haarvlechten offerden.

  Het offeren van spijkers gebeurt buiten door een gat in het raam en men zoekt genezing tegen steenpuisten en andere kwalen. Er liggen ook foto's bij het beeld.

  Roestige spijkers en steenpuisten lijken op elkaar, daarom deze relatie. Het is ook het vastnagelen van een kwaal. Vroeger werden ze ook in de deur en de deurposten geslagen. Op de foto Offerplaats ziet u, in het midden, een bakje spijkers liggen.

  Waarom zigeuners? Dat heeft te maken met de prachtige legende van de 4e spijker. Christus hangt aan het kruis aan 3 spijkers. Dat hadden er 4 moeten zijn. Nu, het ontbreken van de 4e spijker en de zigeuners is onlosmakelijk met elkaar verbonden.
  Op de tekening ziet u de verschillende energielijn-types lopen. De kapel is gebouwd op een hartmann-lijn (H). Voor het altaar een waterlijn (W). Kruiselings over het altaar 2 currylijnen (C) en bij de deur een benker (B). Let u buiten eens op de bomen, die de benker proberen te ontwijken. U stapt door het middenpad, over de Hartmann-lijn naar het altaar. U begint eigenlijk op de kruising benker-hartmann, daar begint het gangpad. U voelt daardoor direct de kracht van deze plek.
  Er zijn dus 3 Genii Loci:
  1) Na de ingang: De kruising B-H
  2) Het superkruis voor het altaar
  3) kruising voor de erker rechtsboven.

  Wat een prachtig ontwerp.